Waarom een boek over De Lichtenberg?

-

Als je vanaf de Stichtse Rotonde over de Utrechtseweg Amersfoort binnenkwam, stond aan de rechterzijde, op de flanken van een heuvel, ziekenhuis De Lichtenberg. Gedurende bijna zestig jaar werden de patienten uit Amersfoort en omgeving daar behandeld en verzorgd.

In die jaren hebben zich belangwekkende ontwikkelingen voorgedaan, zowel op medisch als op verpleegkundig terrein en steeds bleek De Lichtenberg een vooruitstrevend ziekenhuis.

Op 16 december verscheen een boek dat het verhaal van dit ziekenhuis op de Amersfoortse berg vertelt. Uniek eraan is dat het is opgetekend uit de monden van medisch specialisten en verpleegkundigen die er hebben gewerkt, die het hebben doen uitgroeien tot een bijzonder instituut en die er nog met warmte en trots aan terugdenken. 

Een redactieteam van vier oud-specialisten – Aat van Rhijn, Marten Otten, Albert van de Wiel en Jan van der Zwan – heeft ervoor gezorgd dat over de hele breedte van het ziekenhuis de verhalen zijn opgetekend. Dit resulteerde in 27 hoofdstukken, van Chirurgie tot Gynaecologie, van Keel-, Neus- en Oorheelkunde tot de medische staf, en van Oncologie tot verpleegkundige zorg. Geschreven door de artsen zelf, biedt dit boek een boeiende inkijk in hoe de medische en menselijke kant van het ziekenhuisleven zich steeds verder ontwikkelde. 

De Lichtenberg was een icoon voor Amersfoort en de Amersfoorters, maar ook voor de regio. Met het verschijnen van dit boek wordt dit ziekenhuis op een bijzondere manier voor het voetlicht gebracht.

HIERONDER EEN AANTAL PAGINA'S UIT DE LICHTENBERG